Hårdare tag mot bärplockarbostädare

Flera norrbottenskommuner kräver hårdare tag från myndigheter för att komma till rätta med den missär som upptäckts i samband bärplockarboenden i länet. Ingrid Karlsson är miljö- och byggchef i Älvsbyn tycker att de regler som finns är bristfälliga

- Reglerna gäller för dom som bedriver verksamhet och det är svårt att avgöra om det är en verksamhet eller om det bara är bekanta som är och hälsar på, så där skulle man kunna göra ett förtydligande. Det säger Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef i Älvsbyn.
Det är miljö- och byggnämnderna i Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Arvidsjaur som gemensamt inspekterat tillfälliga boenden för utländska bärplockare.
På grund av de många brister som upptäckts har man nu skickat ut en skrivelse till Socialstyrelsen, Migrationsverket, Polismyndigheten och Arbetsmiljöverket i hopp om att gemensamt lösa de utländska bärplockarnas situation.

Kommunerna vill även få tillbaka den anmälningsplikt som försvann vid årsskiftet, det vill säga att alla bärplockarboenden måste anmälas till kommunen i förväg.
- Då har vi ju en möjlighet att kontrollera hur det ser ut på de tillfälliga boendena. Säger Ingrid Karlsson är miljö- och byggchef i Älvsbyn.

Ellika Nilsson SR Norrbotten