Medborgarförslag

Vill se nytt namn för Visby flygplats

Döp om Visby flygplats till Gotlanda, föreslår en Visbybo i ett medborgarförslag.

Motiveringen är bland annat att genom ett unikt och annorlunda namn på flygplatsen så identifieras Gotland på ett mer inlevelsefullt sätt.

Förslagsställaren anser också att namnet blir lättare att uttala för utländska resenärer.