Kryssningsutredning får pengar

Gotlands Turistförening skall utreda kryssningstrafikens betydelse för Gotland så att Visby hamn på sikt kan byggas ut.

Projektet är kostnadsberäknat till 130 000 kronor och kommuen har nu bestämt att bidra med halva summan, alltså 65 000 kronor.

Målsättningen är att få fram en rapport som kan utgöra en del av beslutsunderlaget för en eventuell investering i en ny kryssningskaj vid yttre piren i Visby hamn.

Projektet bedöms av kommunen som prioriterat - turismen från nya målgrupper i andra länder skall stärkas.