Gävleborg

Våldsbrotten ökar i länet

Antalet anmälda våldsbrott i Gävleborg har ökat med nära 60 procent på sex år. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet.

I Bollnäs, Ovanåker och Sandviken har våldbrotten mer än fördubblats sedan 2002, men sett till antalet brott per invånare är det i Gävle som de allra flesta förseelserna sker.

Enligt BRÅ:s statistik är Gävle bland de 25 värst våldsdrabbade kommunerna i landet. Minst antal våldsbrott i Gävleborg inträffar i Ockelbo.

Till gruppen våldsbrott räknas mord, dråp, våldtäkter, fridskränkning och rån av olika slag.

De senaste 8 månaderna har ett 50-tal personer råkat ut för rånliknande brott i Gävle, och inte sällan är det ungdomar som ligger bakom händelserna.

Ockelbos ökning av anmälda våldsbrott de senaste åren är ungefär lika stor som Gävles, men å andra sidan är antalet anmälda brott per invånare, bara en fjärdedel och därmed lägst i länet.