Sörmland

"Småföretag stängs ute från upphandling"

Små företag stängs ute från offentlig upphandling. Det menar Företagarna, som menar att krångel och tidsödande hantering vid offentlig upphandling gör att många små företag avstår från att lägga anbud. Därmed går de miste om en marknad värd närmare 500 miljarder kronor per år, enligt Ove Jansson, regionchef på Företagarna.

Företagarnas undersökning, som genomfördes av Sifo, visar att bara 27 procent av de små företagen deltar i offentlig upphandling. 

Företagarna menar att fler företag i en upphandling leder till bättre konkurrens och därmed även bättre inköpsmöjligheter för offentlig sektor.