Dyrare bröd drabbar fattiga i Ryssland

Brödpriserna har stigit kraftigt i stora delar av Ryssland. Det har skett trots att det råder ett prisstopp på basvaror. Bagerierna hänvisar till höga världsmarknadspriser på spannmål och olja.

– 25 rubel för en pensionär, vad ska man göra, säger Jelena Ivanova som kom tomhänt från brödbutiken i Vladivostok.

Priserna på bröd har stigit kraftigt den senaste tiden i stora delar av Ryssland, utom i Moskva.

Det är prishöjningar på mellan 20 och 25 procent som gjort att pensionärer och andra fattiga inte har råd längre att köpa bröd.

– De köper mindre eller väljer någon billigare sort, berättar butiksbiträdet i brödbutiken i Vladivostok för ryska tv-kanalen Vesti.

Före årsskiftet steg priserna på basmat kraftigt. Ett prisstopp infördes som skulle gälla fram till presidentvalet och det förlängdes sedan till maj när Dmitrij Medvedjev installeras som president.  En okontrollerad inflation och höga matpriser är ett hot mot stabiliteten, anser Kreml.

Att limpan plötsligt blivit mycket dyrare förklarar bagerierna med högre priser på mjöl, el och distribution. De högre oljepriserna drabbar alltså också Ryssland precis som de höga världsmarknadspriserna på spannmål.  

För att undvika brist på spannmål har både Ukraina och Ryssland infört exportkvoter, medan Kazakstan som är en av världens största spannmålsexportörer istället valde att avsätta 1,2 miljoner ton spannmål för inhemsk konsumtion till fast pris. Detta för att undvika höga priser och brödbrist. 

Brödet har starkt symbolvärde i Ryssland där alla minns 90-talets brödköer och ekonomiska turbulens. Så när en pensionär inte längre har råd med en limpa ses det som tydligt tecken på en ekonomi i begynnande kris. 

Maria Persson Löfgren, Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se