Länet

Ny livsfarlig drog i länet

Den livsfarliga drogen Fenazepam som lett till flera allvarliga tillbud runt om i Sverige, finns även i Jönköpings län. De första personerna som kommit i kontakt med drogen har nu börjat komma in till beroendeenheten vid länssjukhuset Ryhov.

Drogen köps från Ryssland och Baltikum i påsar via internet och eftersom den är så stark är det stor risk att man överdoserar med livet som insats, det berättar Sten Engdahl, överläkare på beroendecentrum på Universitetssjukhuset i Örebro.

Det räcker med en mängd stor som ett knappnålshuvud för att bli kraftigt påverkad, och den livsfarliga drogen är bara några musklick bort.

Nyligen fick sex unga personer i Örebro uppsöka vård sedan dom överdoserat drogen, men det är bara toppen på ett isberg. Drogen finns över hela landet. Enligt personal vid beroendemottagningen i Jönköping som Nyheterna talat med fick man nyligen kontakta med en 25-årig man som sagt att han tagit Fenazepam efter att ha beställt det på internet. Nu ville han gärna ha något liknande utskrivet. Det här är första fallet i länet, men mycket talar för att det blir fler fall eftersom drogen nu sprids över landet.

Fenazepam används som lugnande medicin och tillhör samma läkemedelsgrupp som till exempel Stezolid och Sobril, det används främst i Baltikum och Ryssland, men är inte godkänt i Sverige.

Ändå går det att beställa påsar med pulver via internet, något som nu allt fler, främst unga gör för att används pulvret som drog. Just att det krävs så lite för att bli påverkad ökar risken för överdosering.

Det tar 60 timmar för kroppen att halvera mängden Fenazepam och man kan vara påverkad i veckor, berättar Karin Feychting på giftinformationscentralen i Stockholm

Spridningen av Fenazepam i Sverige har nu tagits upp som ett stort problem och svenska myndigheter arbetar nu för att få det narkotikaklassat och därmed olagligt.

Men det kan ta upp till nio månader att göra det. Alldeles för lång tid tycker regeringen som nu gett narkotikautredningen i uppdrag att utreda ett så kallat snabbspår. Här skulle nya substanser kunna narkotikaklassas snabbare.

Anita Brodén är riksdagsledamot för folkpartiet och har motionerat om detta.