Umeå

Sjukhuset klandras efter treårings död

Socialstyrelsen klandrar Norrlands universitetssjukhus efter att en magsjuk treåring avlidit.
Det dröjde för länge innan den svårt magsjuke pojken fick dropp på Norrlands universitetssjukhus, och det kan ha medverkat till att pojken dog, konstaterar Socialstyrelsen.

Den treårige pojken hade haft magsjuka i ett och ett halvt dygn och då han började bli slö sökte föräldrarna hjälp på sjukhuset.
Där konstaterades att pojken var uttorkad, men det dröjde innan han fick dropp.
Pojkens tillstånd försämrades och efter några dagar drabbades han av hjärtstillestånd och avled.

Efter att ha granskat fallet bedömer Socialstyrelsen att det fanns brister i rutinerna. Därför måste akutmottagningen och barnkliniken på sjukhuset ändra sina arbetsrutiner.