Ihre kvarn vill servera öl och vin

Ihre kvarn, som ligger vid nerfarten till Ireviken i Hangvar, vill ha tillstånd att servera vin och öl.

Ihre kvarn används sommartid till bland annat konserter och då vill man i pausen kunna servera öl och vin.

Men kommunens handläggare i ärendet har hittills inte varit särskilt positivt inställd eftersom alkoholtillstånd oftast beviljas om serveringsstället har ett kök varifrån även mat serveras.

Ägaren till Ihre kvarn anser dock att man i det här fallet kan göra undantag från kravet på lagad mat.

”Att dricka vin i pausen innebär en viss begränsning i konsumtionen”, påpekas det i skrivelsen till kommunen.