Bondeoro för bensintillgången

LRF Dalarna oroar sig starkt för de nedläggningar som planeras eller pågår av drivmedelsstationer på landsbygden. Tillgång till drivmedel är en förutsättning för tillväxt på landsbygden, menar LRF Dalarna. I stället tycker länets bönder att stationerna ska utvecklas till servicecenter med breddad verksamhet.