Borlänge

Borlänge bör få nya myndigheten

Huvudkontoret för den nya Transportinspektionen bör ligga i Borlänge, och inte i Norrköping. Det betonar länsstyrelsen i sitt remissvar på utredningsförslaget om en ny myndighet.

Utredningen har vid val av lokaliseringsort tagit särskild hänsyn till restiden till Stockholm. Men det kan inte vara ett hinder för Borlänge, enligt länsstyrelsen. Bland annat är förbindelserna goda med Arlanda flygplats både med tåg och flyg, skriver länsstyrelsen.