Skutskär

Stora Ensos vinst minskar

Skogsindustrikoncernen Stora Enso, med verksamhet i bland annat Skutskär, redovisar en minskad vinst för det här årets första kvartal.

Jämfört med samma period förra året blir företagets resultat betydligt lägre, vilket enligt analytiker beror på höga kostnader för inköpt sågtimmer i relation till försämrade marknadsförhållanden i Europa. Det är sågade trävaror, det område i skogsbranschen som gick riktigt bra förra året tack vare en stark byggkonjunktur, som nu har mattats av, och som alltså ligger bakom vinstminskningen för Stora Enso.