Kronoberg

Snabbjärnväg väcker frågor i länet

Det finns både för- och nackdelar med en eventuell snabbjärnväg genom länet. På Alvesta kommun kräver man investeringar i Södra stambanan istället, medan Regionförbundets Gunnar Nordmark mest ser fördelar med den så kallade Europabanan.

Snabbjärnvägen Europabanan har kommit ett steg närmare att bli verklighet. I förra veckan gav regeringen Banverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för projektet.

Folkpartisten Gunnar Nordmark, som leder infrastrukturberedningen på Regionförbundet, men också sitter i lobbyföreningen Europakorridoren, anser att Kronoberg har mycket att vinna på Europabanan, även om de snabbaste tågen inte ens stannar här.

-Dels kan det bli möjligt att bedriva annan, långsammare trafik på de spår som Europakorridoren skulle innebära. Det innebär att vi kan få ett bättre tågsystem i de västra delarna av länet än vad vi har idag, säger Gunnar Nordmark.

De tågen skulle då stanna i till exempel Ljungby och Värnamo?

-Att man kan köra andra tåg där, ja. Sen innebär det också en avlastning av Södra stambanan, som idag är alldeles för överutnyttjad, säger Gunnar Nordmark.

Tanken på en snabbjärnväg från Stockholm via Köpenhamn till kontinenten har funnits i många år, främst som ett alternativ till flyget. Snabbtågen ska kunna gå i över 300 kilometer i timmen, och Gunnar Nordmark tror alltså att banan också kan användas av andra tåg. Nu ska Banverket granska förutsättningarna för höghastighetstågen, och redovisa sina slutsatser för regeringen den 1 juni.

En tänkt sträckning som lobbyföreningen Europakorridoren lanserat går via Jönköping, Värnamo, Ljungby och vidare till Helsingborg.

Men vad händer med Södra stambanan genom länet, om jätteinvesteringen i en helt ny bana bara några mil västerut, blir verklighet? I Alvesta finns en av de stora knutpunkterna. Kommunchefen Eric Rydén säger att man i grunden är positiv till alla satsningar på spårtrafik, men att Södra stambanan måste komma i första hand.

-Vi förordar istället en kraftfull investering och satsning på stambanan, inte minst för att åstadkomma större kapacitet, genom bland annat flera mötes- och omkörningsspår.

Så de två investeringarna kan stå i konflikt med varandra då?

-Det beror ju på vilken prioritering man gör, vi förutsätter att när det gäller Europabanan så är det en långsiktighet i detta, det kan handla om 20 till 30 år framåt. Utgångspunkten från vår sida är att de nödvändiga investeringarna i stambanan kommer att göras långt dessförinnan. Så när det är aktuellt med en sådan satsning är det förhoppningsvis ingen konkurrenssituation, säger Alvestas kommunchef Eric Rydén.

Angela Wiese
angela.wiese@sr.se