STRÄNGNÄS

Kyrkan vill vara till för unga

Biskop Hans-Erik Nordin har nu skrivit sitt så kallade herdabrev, där han ger sin syn på kyrkans plats i dagens samhälle. Ungdomarna har fått eget kapitel i hans bok.

Allt färre ungdomar konfirmerar sig och just ungdomarna är därför viktiga när det gäller kyrkans arbete, tycker biskopen i Strängnäs stift Hans-Erik Nordin.

– Det är ju så att många ungdomar har det besvärligt och återfinns i familjer som lever under knappa omständigheter. Dessutom är det svårt att vara ung idag, säger han.

– Där kan kyrkan vara ett stöd, tillägger han.