Namnstrid om nya idrottshallar

Varken Falkenbergs eller Halmstads kommuner är beredda att betala för att få behålla namnen Falkhallen respektive Halmstad Arena.

Som P4 Halland berättat tidigare har falkenbergaren Magnus Bjäredal genom en vän ansökt om rättigheten till namnen på de nya idrotts- och evenemangshallarna hos Patent- och registreringsverket.

Nu har Bjäredal skickat ett förslag till kontrakt till Halmstad kommun.

Kommunen tänker inte betala
1,7 miljoner kronor är det pris som Halmstads kommun ska betala för att få kalla den nya sporthallen för Halmstad Arena, enligt det senaste förslaget till uppgörelse från Magnus Bjäredal.

Enligt skrivelsen ska det bildas ett bolag som heter Halmstad Arena AB som kommunen sen får köpa för 1,7 miljon kronor. Om inte kommunen accepterar uppgörelsen inom två veckor kommer priset ”att blir ett helt annat”.

Men från kommunens sida är man inte beredd att betala eller förhandla. Istället kommer man att hävda rättigheten till namnet i samband med att ärendet ska avgöras av Patent- och registreringsverket i ett senare skede.

Väljer en annan väg
Inte heller Falkenbergs kommun går med på någon uppgörelse, men de har valt en något annan väg. Kommunen har genom sitt juridiska ombud skickat in en egen ansökan om att få registrera namnet Falkhallen. Utgångspunkten är att det är självklart att kommunen har rätt till namnet.

På Sveriges Kommuner och landsting säger juristen Lena Dahlman att när kommuner sjösätter den här typen av projekt så får de se till att täcka upp på alla områden. Inte minst om namnet är viktigt för en.