Från Europa till Asien via Ishavet

Ett danskt rederi satsar nu på sjöfart mellan Europa och Asien i Ishavet norr om Sibirien, den så kallade nordostpassagen.

Det är klimatförändringarna med minskande isar som gör att kommersiell sjöfart genom nordostpassagen kan bli lönsam. Rederiet räknar med att spara 12 dagar och en miljon i bränslekostnader på varje resa genom att åka genom nordostpassagen mellan Europa och Asien.