Mariestad

Äldre blir utan sylt och bröd

Äldre Mariestadsbor som har hemtjänst får från och med nästa år klara sig utan de tillbehör som i dag följer med de matportioner som körs ut till hemmen.
- Kommunen vill spara in på sånt som oftast finns i de flesta hem, säger äldreomsorgschefen i kommunen Lotta Hjoberg.

- De flesta äldre har exempelvis smör och bröd hemma och behöver inte få med det i potionsförpackningarna med hemtjänsten, säger Lotta Hjoberg.

Förslaget har väckt många kritiska reaktioner hos kommuninvånarna, men Lotta Hjoberg tror att kritiken mestades berott på en missuppfattning.

- Många har trott att det är de gamla i äldreomsorgen som inte ska få sylt, smör och bröd, vilket är helt fel.

Genom att ta bort tillbehören till hemtjänstens matpotioner sparar kommunen 750 000 kronor.

- Det kan tyckas lite, men alla bäcker små..., säger Lotta Hjoberg.