Mariestad

23-åriga tjuvar slipper fängelse

Högsta domstolen, HD, låter två 23-åriga män från Mariestad slippa fängelsestraff för grov stöld och ett trettiotal fall av stöld.
I stället får de båda skyddstillsyn med samhällstjänst i 180 timmar.

Hovrätten hade dömt männen till fängelse i ett år och två månader, men HD motiverar beslutet med att flera av brotten begicks innan de dömda fyllt 21 år och att de dessutom varit samarbetsvilliga under förundersökningens gång.

Stölderna som begicks under 2004 och 2005 var mestadels inbrott i bilar där männen stal bilstereoanläggningar.