Jönköping

Elev ändrade sina betyg

En elev på en skola i Jönköping tog sig in i skolans interna nätverk och ändrade sina egna betyg.

Intrången gjordes under en längre tid men för en dryg månad sedan upptäckte skolan det hela och kunde spåra intrången till eleven.

Eleven är nu polisanmäld för dataintrång.