Bostäder i Hjällbo kan bli byggnadsminne

Bostadsområdet Skolspåret i Hjällbo bör byggnadsminnesförklaras, enligt ett tjänstemannaförslag på Stadsbyggnadskontoret.

Det handlar om 15 byggnader ur miljonprogrammet som, enligt stadsbyggnadskontoret, utgör en unik kulturhistorisk miljö med stort arkitektoniskt värde.

Bostadsområdet Skolspåret i Hjällbo från 1968 är ett av miljonprogrammets områden med såväl punkthus som skivhus med tidstypiska material och färgsättningar.

Länsstyrelsen har föreslagit en byggnadsminnesförklaring med motiveringen att området är välbevarat, särskilt med tanke på att många andra områden från samma tidsperiod är ombyggda eller förändrade.

Skyddsbestämmelser skulle innebära att de 15 flerbostadshusen, skärmtaket och de snäckformade entréerna till p-däcket inte får rivas, byggas på eller byggas till. Den konstnärliga utsmyckningen får inte heller rivas eller ändras.

– Det innebär ju det att vi kan inte gå in som fastighetsägare och göra åtgärder i området, på fasader till exempel utan att ha en dialog med stadsbyggnadskontoret, säger Bettina Öster Tunberg, vd på fastighetsägaren Hjällbostaden.

Den 1 april tar byggnadsnämnden i Göteborg ställning till förslaget Ett eventuellt ja vet Hjällbobostaden ännu inte hur man ska ta ställning till säger Bettina Öster Tunberg.

Det finns möjlighet att överklaga beslutet till länsrätten.