Ett kilo lammkött per person

Det äts fortfarande relativt lite lammkött i Sverige. Årskonsumtionen per person är i genomsnitt 1,3 kilo lammkött per år, att jämföra med 34,8 kilo griskött.

Av det lammkött vi äter är 37 procent från Sverige. Resten importeras, främst från Nya Zeeland och Irland. duktion med färre företag som har större djurbesättningar. Fem procent av de lamm som slaktas är ekologiskt uppfödda, enligt statistik från Swedish Meats.