Många skoterolyckor i länet

2008 ser ut att bli ett mörkt år för skotertrafiken i länet. Redan nu före påsk har det inträffat lika många olyckor som brukar inträffa på ett helt år. Det visar preliminär statistik från skoterorganisationen SNOFED.

Tre dödade och 14 skadade i länet är mer än olyckorna totalt under 2006. Risken är också stor att årets skoterolyckor blir betydligt fler än 2007 då tre dödades och 20 skadades.

Den som skadas på skoter i Västerbotten är vanligen en man som har kört för fort, möjligen onykter. Ett faktum som kostar samhället stora pengar och som eldar på krav om mer regler och förbud, men snöskoterorganisationen SNOFED vill behålla dagens generösa skoterpolitik. Den kräver att alla förare tar sitt eget ansvar, säger organisationens vice ordförande Elisabeth Jonsson.