Brist på ekologiska ägg

Det är brist på ekologiska ägg i butikerna. Många vill köpa ekologiskt producerade ägg, men av olika skäl släpar tillgången efter.

I Halland finns bara en hönsfarmare som valt den ekologiska vägen, Tommy Andersson i Hishult.

– Det var en egen tillfredsställelse att se att hönor sprang ut och sprätte i gräset och grävde ner sig i sanden, och att de inte utfordras med foder med kemiska tillsatser och färgämnen, säger Tommy Andersson i Hishult

Stor efterfrågan
Många konsumenter efterfrågar idag ekologiska produkter. Men det betyder inte automatiskt att det är enkelt att vara ekoäggs-producent.

– Idag har det varit kämpigt för foderpriserna har rakat i höjden något enormt. Under förra året fick vi en prishöjning på över 50 procent. Äggpriset hängde inte med alls och vi har tappat pengar något enormt, säger Tommy Andersson.

Vad tror du om framtiden för ekologiskt odlade ägg i länet?

– Framtiden ser ljus ut om man ser på konsumtion och efterfrågan men lönsamhetsmässigt är det svårare. Får vi inte betalt från handeln kan vi inte hålla på i längden.