Arbetsmarknad

Sjuksköterskor prioriteras, menar regionen

På onsdag ska parterna svara på medlarnas bud om sjuksköterskornas nya löner. Vårdförbundet kräver kraftiga lönelyft eftersom förbundet anser att deras medlemmar har halkat efter i löneutvecklingen.

Sjuksköterskorna är ingen missgynnad grupp, tvärtom – de är prioriterade. Det menar arbetsgivaren Västra Götalands-regionen.

– Sjuksköterskorna har haft en löneutveckling mellan 2001 och 2006 på 25 procent. Vi anser inte att de har fått en sämre löneutveckling än andra yrkesgrupper i regionen, säger Annika Bogren på regionens personalstrategiska avdelning.

Annika Bogren säger att sjusköterskorna tillhör de prioriterade grupperna. I löneöversynen förra året fick sjuksköterskorna i regionen i genomsnitt 5,5 procent i löneförhöjning.

– Kvinnodominerade yrkesgrupper i vården ligger lågt i förhållande till andra likvärdiga grupper. Vi jobbar med att höja deras löner. Vi har fått ett tillskott i vår budget med 50 miljoner kronor per år under tre år för att arbeta för jämställda löner, säger Annika Bogren.

Text: Bosse Adriansson
E-post: bo.adriansson@sr.se