Damir mötte synskadade unga i Kina

Damir Porobic, 18 år, går medieprogrammet på Sinclairgymnasiet i Uddevalla och drömmer om att bli journalist. Nyligen gjorde han en resa till Kina och det var en upplevelse för en kille som är helt blind.
Damir beskrev i Cappuccino vad han såg i Kina. Han beskrev ljudet av folk och bilar, och alla lukter. Nu ska han göra sitt eget radioprogram i skolan om upplevelsen.
Under resan fick han också besöka en skola med blinda kinesiska ungdomar och det var en kontrast, för de får bara lära sig till massörer i skolan, inte något annat.
Damir berättade hur fascinerade de kinesiska ungdomarna var över allt han kan och alla hans hjälpmedel.