Enköping

48 miljoner i vinst för kommunen

Enköpings kommun gick plus med drygt 48 miljoner kronor förra året. Främsta anledningen till det var att skatteintäkterna ökade med nära 91 miljoner kronor. Men låg arbetslöshet och det faktum att folk tjänade mer och kunde betala högre förskoleavgifter spelade också in. Det säger moderaten Anna Wiklund, ordförande i Enköpings kommunstyrelse. Hon påpekar också att nämnderna hållit sina budgetar för 2007.