Irakkrigets efterföljder - den svenska flyktingpolitiken i förvandling

För fem år sedan påbörjade USA sin Irak intervention. Washingtons idé var att störta diktatorn Saddam Husein och bringa fred och demokrati till landet. Nu, fem år senare, bedömer inte bara Amnesty International situationen i landet som katastrofal. Enligt denna människorättsgrupp är Irak nu ett av de farligaste länderna i världen. Under tiden har över fyra miljoner människor lämnat sina hem. Drygt två miljoner har flytt landet - majoriteten av dem stannade i grannländerna Syrien och Jordanien och resten spred sig i den övriga världen.

Hundra tusen flyktingar från Irak har sökt sig till Sverige, många under kriget och tillströmmniingen blev som störst just under de sista åren av detta krig som alltså skulle bringat demokratinverige har varit ett exceptionellt land - ett land som givit skydd åt ett stort antal flyktingar. Detta tills  2007 då Sveriges flyktingpolitik har förändrats. Väpnade konflikter fortsätter - men Sverige skickar nuförtiden många irakier tillbaka.

”Enligt Utlänningslagen är det som pågår i Irak ”inre motsättningar” och inte ett krig” - säger Fredrik Beijer, nu expert vid generaldirektörens stab på Migrationsverket som var, under åren då det största antalet flyktingar strömmat hit, verkets högste ansvarige för asylprovning.

Ändringarna i lagen har kommit under året då 19.000 irakier sökte asyl i Sverige -  men det är inte denna flyktingmängd som ledde till lagändringen - intygar Fredrik Beijer:

”Men lagen är här för att följas och det är, sedan våren 2006 Migrationsdomstolen som ansvarar för den”.

En bild av det flyktingpolitiskt generösa Sverige riskerar nu att förändras.

I dagarna riktade UNHCR sin kritik mot den svenska regeringen. Huvudsakligen gällde det överenskommelsen med Irak som möjliggör att Sverige låter flyktingar återvända och i synnerhet praxis att skicka tillbaka flyktingar även till södra och centrala Irak.

Det är inte fel på lagen - menar minister Billström och de flesta här intervjuade håller med om det.. Enstaka har dock ifrågasatt tillämpningen av den.