Stockholm

Byte av signalsystem vållar störningar i tågtrafiken

All tågtrafik kommer under påskhelgen att stängas av mellan Stockholms central och Sundbyberg/Ulriksdal. Orsaken är att Banverket ska installera ett nytt signalsystem.

Under påskhelgen stänger Banverket av tågtrafiken mellan Stockholm Central och Karlberg för att byta signalställverk i Karlberg.

Arbetena görs bland annat som en del i förberedelserna för Citybanan.

Från natten till långfredagen klockan 01.00 till annandag påsk klockan 12.00 kommer tågtrafiken förbi Karlberg stängas av.

Ett litet antal, företrädesvis nattåg, kan ta sig förbi arbetsplatsen via ett driftspår i Tomteboda.

Banverket väljer att göra ombyggnadsarbetena under påskhelgen för då är det relativt få som reser. De som reser gör det innan eller efter helgen. Dessutom är det också färre personer som pendlar till sina arbeten.

Bo Löwenberg på Banverket säger att trafiken ska vara igång igen när helgen är över.