Olofström

Kritík mot socialen för bristande ansvar

Socialnämnden i Olofström får allvarlig kritik från länsstyrelsen för att den inte tagit sitt ansvar när barnen i en familj farit illa under lång tid. I april förra året beslutade länsrätten att barnen skulle omhändertas men barnen flyttades hem efter en vecka. (SR Blekinge)