Mariestad

Polissatsningar ger brist på häktesplatser

Polis och åklagare har på senare tid blivit allt mer effektiva i arbetet med att gripa och åtala misstänkta. Men polisens effektivitet gör att häktena blir överbelagda.
- Kriminalvården hänger inte med i polisen tempo, säger Fredrik Olaussson är tillförordnad chef för Kriminalvården i Mariestad och Skövde.

- Polisens och åklagarnas satsning får ju konsekvenser för oss också och där hänger vi inte ihop, säger Fredrik Olausson.

En orsak till att polisen lyckas lösa fler brott är ny teknik. När en misstänkt person blir topsad, alltså DNA-testad, kan det bli en början till en lång utredning där två inbrott i Mariestad kan växa till en utredning som omfattar en lång rad brott på olika håll i Sverige.

Då blir häktningstiderna längre, och polisen får jobba för högtryck för att avsluta utredningen. Platsbristen kan betyda att de häktade flyttas till andra häkten kanske 25 mil från utredarnas arbetsplats.

När sånt sker kan det hota polisens arbete, eftersom förhören ofta är tidskrävande och bygger på att man kan ha en tät kontakt.

- Vi vill ju ha ett bra samarbete med dem som sitter häktade och det kan ta tid, säger Tony Johansson polisinspektör i Mariestad.

På Kriminalvårdens bord finns ett förslag om bygget av ett nytt fängelse i Mariestad med tillhörande häktesplatser, och som skulle kunna lösa platsbristen.

Men om och när ett sånt bygge blir verklighet vet ingen idag.

- Tills vidare får polisen räkna med att ibland resa kors och tvärs när häktade ska förhöras, säger Fredrik Olausson.