Kritik mot sjukhem i Arjeplog

En patient vid Norrskenets sjukhem i Arjeplog fick under sju veckor inte det ordinerade urindrivande medlet. Felet upptäcktes vid sjuksköterskans kontroll av läkemedelslistan inför en årlig provtagning hos vårdtagaren.

Socialstyrelsen är särskilt kritisk eftersom det på relativt kort tid kommit in två lex Maria-anmälningar som kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom.
Verksamhetsledningen ska nu vidta åtgärder för att förhindra ett upprepande.