Samarbete ska stoppa brottslighet

Olika myndigheter ska bli bättre på att samarbeta för att stoppa den organiserade brottsligheten. På flera ställen i landet byggs det upp nya organisationer som ska göra det svårare för brottslingarna och där ansvaret inte bara läggs på polisen.

– Polisen ensidigt kan inte lösa den brottslighet som finns i vårt samhälle. Vi måste hjälpas åt, samtliga myndigheter och även kommunen, för att agera i de här frågorna. Jag är helt övertygad om det, säger Thomas Segenstedt som leder arbetet i Göteborg.

Göteborg är en av de platser i landet som drabbats av organiserad brottslighet.

Som ett motdrag från samhället planeras nu ett gemensamt Kunskapscentrum för en rad myndigheter.

Här finns till exempel kommunen, Kronofogden, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Skatteverket och naturligtvis polisen.

Tanken är att alla utifrån sina ansvarsområden gemensamt ska jobba mot brottsligheten, det ska vara samordnat och med en klar plan, något som tidigare saknats menar Thomas Segenstedt.

– Lägger vi, agregerar vi, all den kunskap som finns hos de här myndigheterna så behöver vi inte ha särskilt mycket kunskap till. Men vad jag menar är få ihop all denna kunskapen. Se till att den används fullt ut. Och se inte stoppen via sekretess och annat, utan försöka att hitta de vägarna som vi kan göra utifrån lagstiftningen, så kommer vi långt, säger Thomas Segenstedt.

Göteborgsprojektet som till och med får ett eget kansli ska jobba mot den organiserade brottsligheten på en rad olika områden, till exempel ge bättre skydd och stöd till tjänstemän som riskerar att utsättas för hot eller påtryckningar.

Avhoppare ska stöttas och inte minst ska ekonomin strypas för de kriminella, exempelvis genom noggrannare upphandling av myndigheterna själva.

– Göder vi inte den organiserade brottsligheten? Är det schyssta, korrekta företag alla vi upphandlar? frågar Thomas Segenstedt.

Men problemet med organiserad brottslighet är numera inte bara ett storstadsfenomen.

I Östergötland har polisen haft problem med inte minst kriminella mc-gäng och även där har nu ett liknande projekt startat med en rad myndigheter.

Målet är att inga kriminella mc-gäng ska finnas kvar om ett och ett halvt år säger Linda Hansson som är polisens samordnare.

– Det är klart att storstäderna har större problem. Absolut. Men det är det som är vitsen med projektet. Vi vill inte ha den här stora, organiserade brottsligheten i länet. Vi vill hålla dem härifrån och vi vill vara ute i god tid och göra det innan de har fått ordentligt fäste i vårt län. Nätverk måste bekämpas med nätverk.  Ju fler myndigheter som går samman, desto lättare är det att få de här kriminella mc-organisationerna att så småningom splittras upp helt enkelt. Det ska inte vara lönsamt att tillhöra en sådan, säger Linda Hansson.

Insaterna får stöd av Brottsförbeyggande rådet som i en utredning visat på just behovet av åtgärder från även det civila samhället. Och även om det kostar så tror Thomas Segenstedt att det skulle bli ännu dyrare att integöra något.

– Jag tror att, att inte agera mot de här perspektiven, eller ekonomiperspektiven, kan kosta oss att vi blir av med en del av de demokratiska fri- och rättigheterna som vi har i vårt samhälle och det är ett högt pris tycker jag, säger Thomas Segenstedt i Göteborg.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se
Jens Möller
jens.moller@sr.se