Sollefteå

Bygg om skolan i Långsele

Riv och bygg om nuvarande skola där den finns idag och behåll högstadiet.

Det säger föräldrar i Långsele apropå de sex förslag som barn och skolnämnden tagit fram. Alternativet till ombyggnation av den gamla skolan är ett nybygge vid Faxängen.

Jens Berglund, förälder och Långselebo vill se en ombyggnation av nuvarande lokaler