Västerås

Hemlös glad över Eskadern

”Ett täcke, en TV – det var rena paradiset.” Så beskriver en av de hemlösa hur det var att flytta in på Eskadern, det omdebatterade boendet för hemlösa ute på Hässlö i Västerås.

Sedan Eskadern öppnade i höstas har mannen haft ett rum där. Innan det var han hemlös i två år. Att vara hemlös var fruktansvärt, säger han.

– Det var ett helvete, jag kan inte förklara... Jag trodde att livet var slut, jag gick dag efter dag och fick kämpa som ett djur.

Nyligen tog Pro Aros tagit över verksamheten på Eskadern från ”föreningen kring de hemlösa”, efter att det visat sig att föreningen inte klarade av att driva boendet. Per Sternbeck i RFHL, riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedels-beroende, var företrädare för föreningen innan Pro Aros tog över.

Han säger att verksamheten tack vare personalen på Eskadern fungerade bra trots den stora oredan i föreningen, men att oredan påverkade stämningen.

– Det har spridit en oro hos personalen och hos de boende, så det har inverkat negativt på verksamheten, och samtidigt har det varit en bra verksamhet. Bra mycket bättre än att sova i någon bil eller bryta upp något källarförråd och sova där.