Linköping

Linköping vill bli landets bästa idrottskommun

Linköping vill bli Sveriges idrottskommun år 2015 och arbetar med ett idrottspolitiskt program för att nå dit.
Men det finns ingen etablerad titel som Sveriges idrottskommun.

- Det är en väldigt bra idé, tycker Mikael Santoft som är generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

Om Linköping ska lyckas bli Sveriges idrottskommun 2015 så krävs det en hel del arbete.

Kommunen tar ett helhetsgrepp 
I veckan antog kultur- och fritidsnämnden ett idrottspolitiskt program där sju områden nämns som viktiga att arbeta med och det är bland annat tillgänglighet, jämställdhet och bidrag och avgifter.

- Vi vill som kommun ta ett helhetsgrepp från hur fullmäktige hanterar budgetfrågor till hur en viss arena ska vara utformad eller hur ett föreningsstöd ska fungera, berättar Johan Lundgren (c) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det finns ingen etablerad titel som Sveriges idrottskommun och enligt Johan Lundgren pågår det ett arbete med att hitta nyckelfaktorerna som man ska kunna jämföra med.

Råd till kommunen
Det idrottspolitiska programmet ska nu vidare upp till kommunfullmäktige som väntas anta programmet före sommaren.
Riksidrottsförbundet generalsekreterare Mikael Santoft har ett råd till Linköpings kommun.

-Om man vill bli landets bästa idrottskommun ska man tänka på alla delar av idrotten från den lilla föreningen till det stora förbundet och de stora evenemangen.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se