Stockholm

Internet ska få unga att stanna kvar inom idrotten

Under flera år har många ideella föreningar upplevt att det blir allt svårare att få nya medlemmar. Inom idrottsrörelsen i Stockholms län ligger antalet medlemmar generellt sett på en stabil nivå men i åldrarna 14 till 16 år väljer många ungdomar att lämna idrotten.

Inom Stockholms idrottsförbund upplever man att problemet blivit större under senare år.

Under 2008 planerar förbundet därför flera stora satsningar på ungdomar i just den åldersgruppen. Bland annat finns långtgående planer på att i högre utsträckning använda Internet och förbundet skissar just nu på något man kallar för Idrottens Facebook. Förhoppningen är att idrotten ska bli mer anpassad till unga människors vanor, bland annat när det gäller Internet.

Det finns idag runt 3 000 idrottsföreningar i Stockholms län och antalet medlemmar inom idrottsrörelsen ligger ganska stabilt. Tiotusentals personer engagerar sig också som ledare i olika idrottsklubbar i Stockholmsområdet. Allt detta tycker Peter Larsson på Stockholms idrottsförbund givetvis är bra, men han oroas av att många ungdomar i 15-årsåldern lämnar sina idrottsklubbar.

Mycket handlar nu om att bli bättre på att möta dagens villkor för unga människor, säger Peter Larsson. Under året kommer förbundet därför att driva igenom flera stora projekt, bland annat för att få fram fler bra lokaler för idrott men också genom IT eftersom det är idag är mer naturligt för unga att sitta framför datorn än vad det var för 20 år sedan. Förbundet kallar satsningen för Idrottens Facebook, konkret tänker man sig en ny Community, mötesplats på Internet för idrott.