Jönköping

Miljödomstolen ger klartecken

Nu har ett stort steg tagits mot en ny och större hamn vid Piren i Jönköping.

Trots omfattande arbeten, muddring och utfyllnader i den känsliga sjön, så har miljödomstolen gett klartecken till planerna som helt ska förändra Jönköpings ansikte ut mot Vättern.

Centerpartistiska kommunalrådet Ann-Marie Nilsson gläds åt beskedet.

Jönköping är inte direkt känt som båtstad, trots närheten till Vättern, men det ska bli ändring på det. Den populära piren med några båtplatsen och en rad sommarrestauranger har blivit mycket populärt på sommaren och i många år har kommunen haft planer på att bygga ut piren.

Nu har miljödomstolen sagt ja till ombyggnadsarbetena, dock med en rad villkor och krav eftersom det är känsligt att gräva och muddra i Vätterns stränder med växt och djurliv. Tanken är att förlänga piren som finns idag och ge plats åt 260 nya båtplatser.

Men trots miljödomstolens positiva besked, kan kommunalrådet Ann-Marie Nilsson idag inte lova att 30-miljonersprojektet verkligen blir av.

Om småbåtshamnen blir av måste den finansieras på något sätt, och många båtentusiaster befarar kraftig höjning av avgifterna för att ha båt i hamnen. Det har talat om en tredubbling av avgiften.

Rein Lillesaar är ordförande för Jönköpings Segelsällskap. Han är också mycket positiv till beskedet från miljödomstolen, men några höjda avgifter vill man inte veta av.