Blinkande lampor ska varna för gående

Blinkande lampor vid obevakade övergångsställen ska göra det säkrare för länets fotgängare att korsa vägen.

Trots att gående haft företräde framför bilarna vid övergångställen i många år, så ökar antalet olyckor.

Fler olyckor nu
Det var för åtta år sedan som den så kallade zebralagen infördes som gav fotgängarna företrädesrätt.

Lagen var tänkt skulle minska övergångsställesolyckor, men det har snarare blivit tvärtom.

Enligt statens väg- och transportforskningsinstitut, så skadas uppemot 50 fler om året nu, än det gjorde innan lagen trädde i kraft.

Sensor känner av
Men uppfinningen med blinkande lampor som varnar bilisterna när någon korsar vägen, ska alltså göra det säkrare för fotgängarna.

Uppfinningen fungerar så att en sensor känner av när någon passerar och då börjar lamporna blinka.

– Så fort det börjar blinka så ser bilarna det och blir varnade, säger Martin Järlebo, vars far är den som tillverkat uppfinningen.

Finns i Ronneby
Ronneby kommun har redan två sådana här anordningar utplacerade och det finns även andra orter i Sverige som använder sig av lamporna.

Nu genomför även Karlskrona kommun ett försök vid ett övergångsställe i staden.

– Faller det försöket väl ut så kan vi komma att ha det permanent. Vi kan väl se en tre, fyra ställen till där vi i så fall skulle vilja sätta upp anordningen på, säger Kalle Svärd som är gatu- och parkchef i Karlskrona.

Rebecka Gyllin
rebecka.gyllin@sr.se

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@sr.se