Halland

Recept kostar miljoner i onödan

Läkarna måste få hjälp av landstinget att hitta rätt blodtrycksmedicin till patienterna, annars missar man möjligheten att spara stora pengar.

Det är budskapet från Läkemedelsförmånsnämnden, efter den granskning som gjorts av blodtrycksmedicinerna.

Helt i onödan kostar idag läkarnas recept i Halland 11 miljoner kronor mer än nödvändigt enligt nämndens chefsjurist Anna-Märta Stenberg. Men hon tycker inte det är så konstigt.

– Visst skrivs det ut i onödan, men det är frågan om vad orsaken till detta är. Nu har vi gjort en genomgång av de här läkemedlen som behandlar högt blodtryck och visat på att man sänker blodtrycket ungefär lika bra med alla de här och de är olika i pris. I första hand ska man då välja ett billigare läkemedel, säger hon.

”Begränsad subvention”
Läkemedelsförmånsnämndens metod för att styra läkarna till billigare mediciner heter ”begränsad subvention”. För till exempel betablockerare måste patienten börja med ett billigare preparat, och först om det inte hjälper eller ger biverkningar, får en dyrare subventionerad medicin skrivas ut.

För att detta ska fungera måste landstinget se till att läkarna för bra information, till exempel från Svensk informationsbas för läkemedel.

Har redan gett effekt
Läkemedelsförmånsnämndens beslut börjar inte gälla förrän i höst, men har redan fått effekt, säger Anna-Märta Stenberg.

– Vi har redan idag sparat på halländsk nivå, cirka tre miljoner bara på de prissänkningar som företagen gjorde i samband med den här genomgången.