VAGNHÄRAD

"Staten ockuperar bönders mark"

Sörmlands lantbrukare protesterar mot den långdragna processen när det gäller planeringen av snabbjärnvägen Ostlänken, som ska dras mellan Stockholm och Östergötland, via Nyköping.
Anledningen till protesten är att den mark som utreds för järnvägen, enligt lantbrukarna inte kan användas på ett långsiktigt sätt.

Genom Magnus Bergvalls gård i Lundby i Vagnhärad går i Banverkets ritningar ett kilometerbrett stråk, som är reserverad för en eventuell framtida sträckning av Ostlänken.

– Det ligger som en död hand över hela gården. Jag törs ju inte investera i huset eller någonting när jag inte vet var järnvägen ska gå, säger han.

– Det hela har ju tagit alltför lång tid. Själv har jag väntat i tio år minst. Man retar sig ju på att det får vara på det här sättet, säger Magnus Bergwall märkbart irriterad.

Magnus Bergvall från Vagnhärad är inte den enda som är drabbad.

I Sörmland finns tre alternativa sträckningar för Ostlänken och flera sörmländska lantbrukare säger att det känns som att staten och banverket ockuperar deras mark.

Lantbrukarna får bruka marken, men i många fall får de avslag på sina bygglovsansökningar och de vågar inte heller göra några långsiktiga investeringar.

Därför borde sträckningar som utreds för snabbjärnvägen kunna tidsbegränsas, menar lantbrukarnas riksförbund, LRF.

De vill att det i grundlagen ska skrivas in att byggherrar inom en viss tid ska vara klar med planeringen och starta projekten.

Det för att drabbade inte ska behöva vänta i decennier på besked om vad som ska hända runt husknuten.

Klara Johanson
klara.johansson@sr.se