Vindkraftspark planeras, trots elöverskott

En av världens största vindkraftsparker planeras fem mil väster om Piteå. Norra Sverige har redan överskott på elkraft. Men vindskraftsföretaget Svevind försvarar projektet.

– Ja, alltså överskott på el finns i Norrland, men vi har ett underskott totalt sett. Det underskottet löser vi genom att köpa dyr, fossilproducerad el. Det gör att den transporteras från Polen, Italien. Nånstans ifrån tar vi energin, och då är det väl lämpligt att ta den från Norrland då kanske, säger Mikael Kyrk på Svevind.

Svevind har nyligen beviljats bygglov för att bygga de tolv första vindkraftverken i ett projekt som, om allt går vägen, ska inrymma upp till 1 200 vindkraftverk.

– Jg det här området vi tittar på är omrking fem kvadratmil i runda slängar, så det är en stor yta, säger Mikael Kyrk.

Området kallas för Markbygden och ligger en timmes bilresa väster om Piteå.  

Enligt Mikael Kyrk är projektet i nuläget troligen det största i världen och allt som allt kommer det att kosta omkring 40 miljarder kronor och ta åtminstone tio år att färdigställa.

Sen väntas det produceras lika mycket energi som ett större kärnkraftverk.

Norrland har tack vare vattenkraft redan överskott på el. Elen som ska produceras i den planerade vindkraftsparken ska därför ledas till industrierna i södra Sverige. Men för att det ska fungera krävs det att det statliga Svenska Kraftnät först förstärker näten, säger Mikael Kyrk.

– Den här ersätter ju kolkraften som vi importerar och leds naturligtvis till förbrukaren där den behövs och de stora förbrukarna finns söderut. Kommer vi upp i de här volymerna är det Svenska kraftnät som vi får koppla upp oss mot. Och där krävs också en förstärkning av det nätet, säger Mikael Kyrk på företaget Svevind.

Åsa Sundman, Umeå
asa.sundman@sr.se