Helsingborg

Äldreombudet i Helsingborg en succé

Äldreombudet i Helsingborg har blivit en succé. Sedan Iréne Berg tillträdde tjänsten vid årsskiftet har hon fått ta emot långt över 200 samtal.

Många äldre har upplevt att de haft svårt att hitta rätt för att få den hjälp de behöver och det fanns ett uppdämt behov.

– Det har varit frågor om behov av stöd i hemmet och man vet inte vart man ska vända sig. Det gäller också trygghetsboende, där man har behov av gemenskap med andra människor, säger Iréne Berg.