Stora Enso skriver ned vinstprognos

Flera företag meddelar att vinsten kommer att bli sämre än de tidigare trott. Ett av företagen som idag har varnat för minskad vinst är skogsjätten Stora Enso.

– De stormar som vi har haft nere i Centraleuropa både i fjol och i början på det här året har lett till ett för högt värde på framför allt våra timmerlager som vi nu blir tvungna att skriva ned eftersom priset på timmer har kommit ned rätt tydligt efter de här stormarna, säger Stora Ensos vice vd Hannu Ryöppönen.

Mellan 150 och 170 miljoner kubikmeter virke från stormfällningar har kommit ut på världsmarknaden.

Det skapar obalanser och leder till prispress och Stora Enso tvingas konstatera, att vinsten blir lägre för första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året. Det är fjärde vinstvarningen från bolaget på ett halvår.

Det är inbromsningen av konjunkturen i USA och Europa som sätter press på skogsjätten.

Hela skogsbranschen är för övrigt satt under press. Det kan komma fler varningar om lägre vinst än väntat från andra bolag.

I förra veckan vinstvarnade för övrigt Norske Skog, av samma skäl.

– Vi har haft en överkapacitet i Europa som har varit mycket byggd för export till fjärran länder och då har man i exempelvis Kina byggt upp egen kapacitet och därmed försöker den här kapaciteten och produkterna hitta ett hem i Europa. Då blir det tufft på prissidan, säger Hannu Ryöppönen.

Inbromsningen i USA och den svaga dollarn gör nu att fler svenska börsbolag sannolikt kommer att lämna besked om lägre vinst än väntat, innan delårsrapporterna för första kvartalet hinner presenteras.

Om det visar sig att den amerikanska ekonomin bromsar in så starkt att det blir nolltillväxt i år kommer det att leda till att fler företag kommer att vinstvarna, och det som sker nu kan helt enkelt vara en vinstvarning för hela världsekonomin 2008.

– Då kommer vi in på en mycket störra fråga och det är hur vi ser den ekonomiska utvecklingen under perioden 2008-09. Får vi en ekonomisk försvagning i Europa över tiden kan det leda till att det blir ännu tuffare, säger Stora Ensos vice vd Hannu Ryöppönen.

Det är kopplat till världskonjunkturen, menar du?

– Ja, precis, säger Hannu Ryöppönen.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se