UPPLAND

Ny drog på väg - Läkemedelsverket varnar

Drogen fenazepam, som har upptäckts på flera håll i landet verkar ännu inte fått fäste i Uppsala län enligt polisens gatulangningsgrupp och beroendevården. Men risken att den nya drogen ska sprida sig hit är stor, enligt Barbro Gerdén, informationsläkare på Läkemedelsverket i Uppsala.

- Eftersom det är ett ämne som finns tillgängligt på internet så finns det en stor risk att det kommer bli känt även här i Uppsala län.

Varför tar man drogen?
- Det är för att få vissa upplevelser. Det är absolut inte så att man tar det i ett medicinskt syfte, utan som ett narkotikum, säger Barbro Gerdén. 

Drogen fenazepam kan köpas på internet och är mycket koncentrerad, därför är risken för överdoser stor. På Läkemedelsverket har man känt till drogen i bara några veckor.

Men fenazepam är inte läkemedelsklassat i Sverige och inte heller narkotikaklassat, därmed är det inte heller olaglig att inneha. Nu arbetar Läkemedelsverket med att narkotikaklassa drogen, men det kan ta upp till nio månader. Och det är ett problem, menar Barbro Gerdén.
- Man kanske skulle vilja att hanteringen snabbades på eftersom det inte är första gången vi har ställts inför det här. Det är med kort varsel vi får reda på att sådana här substanser kommer ut i samhället och kan ställa till med problem, säger hon.

Nu har regering tillsatt en utredning för att kunna snabba på narkotikaklassificeringen.
- Det är att man skulle kunna beslagta de här substanserna på ett helt annat sätt. Att inneha de här substanserna skulle man kunna reagera mot. Nu är det försäljning som är olagligt men innehav är lagligt, säger Barbro Gerdén.

Christine Odén
christine.oden@sr.se

Ulla de Verdier
ullade.verdier@sr.se