Sundsvall

Oljeutsläpp i Tunadal

Under torsdagen upptäcktes ett oljeutsläpp i Sundsvalls hamn, Tunadal.

Ännu finns inga uppgifter om hur mycket olja som släppts ut, men det ligger olja på vattnet mellan två båtar som ligger inne och kajen. Slamsugningsbilar har sugit upp olja under eftermiddagen och det arbetet fortsätter samtidigt som länsar läggs ut för att hindra oljan från att sprida sig. Också Kustbevakningen är på plats med en arbetsbåt och suger olja. Det finns ännu sent på torsdagen inga uppgifter om varifrån oljan kommer.