Påsktrafiken söker nya vägar

Påsktrafiken i Dalarna tätnade ordentligt på de stora vägarna på torsdag eftermiddag. Dess bättre hade det inte hänt några större trafikolycka fram till i alla fall 1730. Polisen har också haft alla sina resurser ute på vägarna spridda över hela länet.

Många har börjat utnyttja det som kallas den nya fjällvägen till Dalarna, dvs Stockholm-Uppsala- Gävle-Falun och vidare till olika platser i länet. Även övriga vägar har varit starkt trafikerade.