Volvo betalar miljoner i böter i USA

Volvo har träffat ett avtal om förlikning med den amerikanska finansinspektionen och en uppgörelse med USA:s justitiedepartement. Det rör sig om otillåtna affärer med Irak gjorda av två av Volvos dotterbolag under FN:s olja mot mat-program.

Volvo ska enligt uppgörelsen betala elva miljoner dollar, det vill säga 66 miljoner kronor, i böter och också betala tillbaka vinster på nio miljoner dollar, det vill säga 54 miljoner kronor, som dotterbolagen gjort plus ränta.

Överenskommelsen med det amerikanska justitiedepartementet innebär att anklagelserna om brott mot FN:s sanktioner mot Irak som riktats mot två av Volvos dotterbolag skrivs av om tre år om Volvo uppfyller de villkor som ställts.

I Sverige utreder överåklagare Christer van der Kwast om Volvo och ett tiotal andra företag kan ställas inför rätta för brott mot FN:s Irak-sanktioner.