Stor majoritet anser att kyrkor är viktiga

Åtta av tio svenskar anser att det är i kyrkan de viktiga händelserna i livet, dop, bröllop och begravning, sker. Det visar en undersökning som Svenska kyrkan har gjort tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB.

Undersökningen visar också att det finns ett starkt stöd för kyrkobyggnaden även hos icke-medlemmar.

Enligt kyrkokansliet i Uppsala kan svaren tolkas som att medlemmar och icke-medlemmar är överens om hur kyrkor ska brukas. De flesta anser att kyrkor ska användas, förutom till gudstjänst, också till kultur, som konst eller musik, men helst inte till annat.

En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att det är viktigt att kyrkorna finns kvar och att de inte förfaller. Att låta en kyrka förfalla är det endast fyra procent av medlemmarna och nio procent av icke-medlemmarna som kan tänka sig.

Undersökningen gjordes under perioden december 2007-januari 2008 bland 4 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-75 år. Av de som fick utskicket svarade 48 procent, eller 1 708 personer.