Kritik mot skogcertifiering

Skogscertifieringen FSC i Sverige fungerar för dåligt anser naturskyddsföreningen som därför lämnar styrelsearbetet.

I Kronobegs län är det bland annat skogar tillhörande Sveaskog, Skogssällskpapet och delvis också Sydved som tillhör FSC-systemet.

Jonas Rudberg är skogshandläggare i Naturskyddsföreningen och han anser att FSC-systemet har stora brister.

- När markägare bryter mot FSCs egna regler händer inget, de kan fortsätta att bryta mot reglerna, säger Johan Rudberg, och det handlar bland annat om att avverka nyckelbiotoper, naturvärdesträd och om att bedriva skogsbruk där skogsbruk inte ska bedrivas, säger Johan Rudberg.

FSC är en internationell organisation som bl a ska verka för ett miljöanpassat bruk av världens skogar med riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas.

Ungefär 10 procent av världens brukade skogar är anslutna till FSC som också har ett system där skogsprodukters ursprung kan spåras för att hjälpa konsumenter och företag att göra ansvarsfulla inköp.

Nyheter Kronoberg

roger.bergvik@sr.se