Fria höns har sämre luft

Luften i hönsstallar med frigående höns är betydligt sämre än i stallar med burar. Den innehåller mycket damm och höga ammoniakhalter.

Koncentrationen ammoniak  får vara högre än 10 ppm för burhönsen. Sprätthönan däremot måste tåla ända upp till 25 ppm ammoniak. Annars hade det inte varit möjligt för myndigheterna att godkänna stallar med frigående höns.

Den dåliga luften med damm och ammoniak irriterar hönsens ögon.

Det är utgödslingen som är flaskhalsen. Sprätthönan släpper avföringenpå golvet i ströbädden som de går på. Hönsstallar med burar är mycket lättare att hålla rena med gödselmattor som kontinuerligt tömmer hönsstallet på gödsel.